logo_pl

 

Szanowni Państwo,

6 maja 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W szczególności do zabrania głosu zachęcamy przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp.

Jak zgłaszać uwagi?

Opinie i uwagi do projektu programu Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie do 5 czerwca br. (prognoza oddziaływania na środowisko) oraz do 10 czerwca br. (projekt programu) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłaszania uwag. Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie ww. konsultacji z Regionalnym Punktem Kontaktowym EWT w Gdańsku (osoba kontaktowa: Ludwik Szakiel, tel. 58 32 68 683, l.szakiel@pomorskie.eu).