fundacja-dzieci-niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk

Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czterech liniach programowych:

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie,
  2. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat),
  3. Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy,
  4. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców.

Termin składania wniosków: piątek, 3 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.

Kwota dotacji: od 5 do 50 tysięcy złotych (min. 10% finansowego wkładu własnego).

Termin realizacji projektów: 15 sierpnia 2016 roku – 28 lutego 2017 roku.

Więcej informacji na stronie: http://programgrantowy.fdn.pl/

Za: NGO