fpp-forum-2016

W imieniu organizatorów 3. Forum Praktyków Partycypacji serdecznie zapraszam do udziału w Forum, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwca br. w Warszawie.

Czym jest Forum i dlaczego warto wziąć w nim udział?

Forum Praktyków Partycypacji to dwudniowe wydarzenie o charakterze integrującym, służące wymianie i poszerzaniu doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień zajmującymi się partycypacją obywatelską – tworzy szeroką przestrzeń do rozmowy na temat angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne. Dlatego, jako organizatorzy, jesteśmy zdania, że podczas Forum nie może zabraknąć urzędników, radnych, prezydentów miast, sołtysów i wójtów – to osoby, które na co dzień rozmawiają z mieszkańcami, zachęcając do konsultacji społecznych, promując budżet partycypacyjny, inicjatywę lokalną, tworząc rady seniorów czy grupy doradcze wokół instytucji. Forum Praktyków Partycypacji daje unikatową możliwość spotkania, wymiany doświadczeń i doradztwa pomiędzy praktykami z większym i mniejszym doświadczeniem, często specjalizujących się w określonym obszarze tematycznym. Takie spotkanie to podstawa do dalszej rzetelnej pracy, sprzyjającej pielęgnowaniu dialogu z mieszkańcami i – co wielokrotnie padało już z ust uczestników i czego sami doświadczamy – do „naładowania baterii” na kolejne miesiące.

Organizatorzy

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego oraz zapraszanymi co roku partnerami, w tym przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także urzędów polskich miast: Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Miasta Lublin, Urzędu m.st. Warszawy i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Rejestracja

Na Forum można się zgłaszać do 13 maja, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem. Zachęcamy do osobistego udziału w Forum lub oddelegowania pracowników zajmujących się na co dzień partycypacją obywatelską w Państwa miejscowości.

Kontakt w sprawie Forum:

Maria Nowak (mnowak@stocznia.org.pl; 22-100-55-94).

Więcej informacji o wydarzeniu (w tym program) na stronie: http://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2016/