2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.

 Zarzadzenie rozstrzygnięcie GV

MOPS_logo_2-11