2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.  

 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej: 

 1. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
  Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
  Liczba punktów: 91,80

Miejsce w rankingu: 1

 1. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
  Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa,
  ul. Św. Mikołaja 1, 80-062 Gdynia
  Liczba punktów: 85,60

Miejsce w rankingu: 2

 1. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
  Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Wspierania i Rozwoju Rodziny WiRR
 2. Argentyńska 2c/1, 81-116 Gdynia
  Liczba punktów: 46,00

Miejsce w rankingu: 3

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 4543/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2016 r.:

 

Rodzaj zleconego zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 26 870,00 PLN

MOPS_logo_2-11

 

; ;