20160426162327_1_ENERIS_Program_Grantowy_infografika

Ruszył ogólnopolski Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” budujący ekozaangażowanie społeczności lokalnych. O 13 grantów, po 5 tys. zł każdy, na realizację szeroko rozumianych projektów proekologicznych, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły, kluby i grupy nieformalne.

5 tysięcy powodów do wzięcia udziału

Granty przyznawane będą przez firmę ENERIS na działania takie jak: programy edukacyjne, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np. ogródków przyszkolnych, klombów osiedlowych, sadzenie drzew, budowanie zielonych murów z roślin itp.), poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ochronę ekosystemów oraz ich rozwój (np. zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów itp.), szeroko rozumianą poprawę jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii. Od mieszkańców składających wnioski oczekiwane są inspirujące pomysły oraz chęć realizacji zgłoszonych projektów. Granty obejmują bowiem zakup niezbędnych przedmiotów lub wyspecjalizowanych usług, ale nie są wynagrodzeniem za pracę, która jest traktowana jako wkład własny zgłaszających.

Więcej informacji na temat projektu, formularze zgłoszeniowe do wypełnienia, na które ENERIS czeka do 18 maja oraz regulamin Programu Grantowego dostępne są na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy

Wspólna troska o jedno środowisko

Program Grantowy ENERIS „Pomysły przyjazne środowisku” łączy realizację misji ENERIS, jaką jest ochrona środowiska, z zaangażowaniem lokalnych społeczności w miejscach, gdzie firma prowadzi swoją działalność. Konkurs będzie promował inicjatywy proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska, realizowane przez lokalne społeczności działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, a także wspierające budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury miejskiej. Jest on skierowany do zarejestrowanych lub działających na terenie gmin podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, instytucji i organizacji społecznych o charakterze non-profit, szkół i grup nieformalnych.

Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, inicjatywy dotyczące ograniczania wpływu człowieka na przyrodę oraz zaangażowanie w rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii służących tym celom – to główne założenia działalności firmy ENERIS Surowce S.A. – mówi Bartosz Lewicki, rzecznik prasowy ENERIS. – W ramach idei prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego realizujemy inwestycje proekologiczne, programy podnoszące ekowydajność w codziennej działalności operacyjnej i angażujemy się w propagowanie oraz wspieranie edukacji z zakresu ochrony środowiska.

Lokalnie, ale w całej Polsce

Program Grantowy ENERIS realizowany jest indywidualnie w 13 lokalizacjach, od Pruszcza Gdańskiego do Jaworzna i Kłodzka, od Gorzowa Wielkopolskiego do Sochaczewa.

Warto podkreślić fakt, że poszczególne lokalizacje NIE KONKURUJĄ ZE SOBĄ, a kwota grantu jest zagwarantowana niezależnie dla każdej z nich. To oznacza, że w pierwszej edycji Programu Grantowego ENERIS będzie 13 zwycięzców: najciekawsze inicjatywy zgłoszone przez przedstawicieli środowisk z 13 miast i gmin, w których będzie realizowany Program, otrzyma środki na ich realizację – mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor Komunikacji ENERIS Surowce S.A.

Polska coraz bardziej eko!

Pierwsza edycja Programu Grantowego ENERIS to szansa na realizację lokalnych działań sprzyjających środowisku, ale również aktywizację Polaków, którzy coraz chętniej przyjmują ekologiczne postawy i nawyki. Z Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonego w 2014 roku przez Ministerstwo Środowiska wynika, że według Polaków stan środowiska naturalnego zależy przede wszystkim od aktywności każdego z nas. Stąd też dostrzegamy proekologiczne zmiany, które zaczynamy często od własnego otoczenia i domów.

  • Blisko trzy czwarte Polaków zwraca uwagę na ograniczanie zużycia wody
  • 68% osób w Polsce regularnie segreguje odpady
  • 57% deklaruje, że kiedy ma taką możliwość, zamiast samochodu wybiera komunikację miejską lub rower.
  • 70% Polaków korzysta z toreb wielokrotnego użytku
  • Co trzeci z nas (36%) jest natomiast skłonny wydać więcej na pewne rozwiązania, wtedy gdy jest ono ekologiczne
  • Aż 96% Polaków oszczędza energię elektryczną w swoim domu*

*Wszelkie dane procentowe pochodzą z Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, badanie trackingowe przeprowadzone w 2014 r. przez Ministerstwo Środowiska

Za: NGO ; ;