pomorskie_logo-1

W imieniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zachęcamy wszystkie gdyńskie organizacje do poparcia  osób kandydujących do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Swoje poparcie dla kandydatów można składać do dnia 29 kwietnia 2016.

 Do PRDPP kandydują:

  • Urszula Zalewska (obszar 1- pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym);
  • Kordian Kulaszewicz (obszar 9- ochrona i promocja zdrowia);
  • Bartłomiej Engelbrecht (obszar 6- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich i prospołecznych);

Swoje poparcie możecie Państwo składać poprzez imienne rekomendacje dla kandydata na członka PRDPP.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje udzielają również:

Magdalena Witkowska, Dariusz Gliński,

tel. (58) 32 68 897,

email: m.witkowska@pomorskie.eu,d.glinski@pomorskie.eu

  ; ;