layout_icon

Doceniając znaczący wpływ edukacji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kluczową rolę, jaką pełnią w niej nauczyciele, Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję o organizacji konkursu, którego celem jest uhonorowanie wybitnych przedstawicieli tej grupy zawodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2016 r.

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Jednym z ważniejszych wydarzeń roku będzie pierwsza edycja konkursu „Nauczyciel Pomorza”. Przy wyborze najlepszego pedagoga będzie brana pod uwagę w szczególności umiejętność indywidualnego traktowania uczniów, dostrzegania ich zainteresowań oraz wspierania w rozwoju uzdolnień. Doceniane będą również umiejętności wychowawcze nauczycieli, przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury wybitnych pedagogów i wychowawców wszechstronnie kształtujących osobowość młodych obywateli naszego regionu. Spośród zgłoszonych nauczycieli komisja konkursowa zarekomenduje dziesięciu kandydatów do tytułu, z których zostanie wybranych trzech laureatów. Jeden z nich otrzyma tytuł Nauczyciela Pomorza roku 2016 oraz statuetkę, zaś dwaj pozostali – wyróżnienia. Ponadto laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Wyłonienie zwycięzcy i wyróżnionych osób odbędzie się w drugiej połowie września, natomiast uroczyste nadanie tytułu Nauczyciel Pomorza oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas V Forum Pomorskiej Edukacji.

Harmonogram konkursu „Nauczyciel Pomorza” obowiązujący w 2016 roku:

do 15.05.2016 r.   składanie wniosków
od 15.05.2016 r. do 15.07.2016 r. ocena zgłoszonych kandydatur
przez Komisję Konkursową
do 30.09.2016 r. rekomendacja Marszałkowi Województwa
Pomorskiego przez Komisję Konkursową
dziesięciu Kandydatów do tytułu „Nauczyciel Pomorza”
do 14.10.2016 r. powiadomienie pisemne rekomendowanych
Kandydatów o terminie wręczenia nagród
26.10.2016 r.  uroczyste nadanie tytułu „Nauczyciel Pomorza
Roku 2016″ oraz wręczenie nagród laureatom
Konkursu podczas V Forum Pomorskiej Edukacji

 

►Formularz wniosku – Formularz wniosku – Konkurs Nauczyciel Pomorza

Wnioski należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:  Konkurs „Nauczyciel Pomorza” oraz dokładnym adresem nadawcy, w terminie od 15 marca 2016 roku do 15 maja 2016 roku, na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. Gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel. 58 344 01 68 wew. 101 lub sekretariat@pbw.gda.pl

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego oraz stanowiącym załącznik do niej regulaminem konkursu.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 199/122/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r.
  2. Zarządzenie  Nr 6/16 Marszałka Województwa Pomorskiegoz dnia 7 marca 2016 roku.

Za: pomorskie.eu

; ;