Ponad 158 mln zł na pożyczki i reporęczenia dla podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu ma powstać ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy.

Celem projektu jest wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej, które będą mogły skorzystać z pożyczek. Projekt startuje 30 kwietnia br. i potrwa do końca 2023 r. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”.

Łączna kwota środków projektu to 158,9 mln zł z czego 154,5 mln przeznaczone zostanie na pożyczki a 4,4 mln na reporęczenia. Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu rodziny zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki na pożyczki będą podzielone na pięć makroregionów. Tam środkami dysponować będą pośrednicy finansowi.

Z jakich pożyczek będzie można skorzystać?

  • Pożyczka na start przeznaczona będzie dla tych podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują nie dłużej niż rok. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, a okres spłaty wyniesie do 5 lat.
  • Pożyczka na rozwój to wsparcie dla tych podmiotów, które działają dłużej niż rok. Będą mogły ubiegać się o środki w wysokości do 500 tys. zł a spłata rozłożona będzie na maksymalnie 7 lat.

 

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej                                                                                     Pożyczki dla podmiotów…
Za: MRPiPS