pozytek

Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”.

Informujemy, iż dnia 18 kwietnia br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska, podpisała zarządzenie nr 21 w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”. Pełna treść zarządzenia znajduje się w załączniku. Zarządzenie nr 21 odnosi się do procedury nowego naboru, który zostanie wkrótce ogłoszony.

Do procesu akredytacji rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie ww. zarządzenia, stosuje się zarządzenie nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 15 i 37 oraz z 2015 r. poz. 49) oraz załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. – Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015.

W chwili obecnej trwają ostatnie prace nad przygotowaniem nowego naboru wniosków o akredytację. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i terminów kolejnego naboru będą publikowane na bieżąco.

Zarządzenie nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” POBIERZ

Za: pozytek.gov.pl

; ;