bo_logo2016

 

Do 30 kwietnia można składać projekty do Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Na te, które zostaną ocenione jako poprawne pod względem merytorycznym, gdynianie będą głosować między 12 a 25 września 2016.
Tegoroczna pula gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego to 5 203 543,65 zł, z czego 873 543,65 zł wynosi kwota niewykorzystana w roku 2015. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej (z wyłączeniem budynków), rekreacji, zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia. Na terenie szkół i przedszkoli mogą być realizowane wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zbierze dla swojego projektu poparcie 25 mieszkańców zameldowanych w dzielnicy, której projekt dotyczy.

Formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego i wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, musi zostać złożony do 30 kwietnia w formie elektronicznej poprzez stronę www.bo.gdynia.pl, przesyłany drogą mailową na adres bo@gdynia.pl, osobiście lub pocztowo na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia z dopiskiem „Projekt Budżet Obywatelski”. Pomocy w wypełnianiu wniosków szukać można m.in. w siedzibie LIS oraz radach dzielnic.

Wszystkie niezbędne informacje – przykładowe kosztorysy, oświadczenie właściciela nieruchomości i wzór umowy (o ile projekt ma być realizowany na terenie innym niż gminny), kwoty przyznane na poszczególne dzielnice oraz formularz wniosku znaleźć można tutaj. 

Zapraszamy do udziału w  maratonach pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego, są one szansą na spotkanie z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich, którzy odpowiedzą na pytania, rozwieją wątpliwości i pomogą w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Sobota 16 kwietnia
 godz. 10.00 – 13.00 – spotkanie dla mieszkańców Wielkiego Kacka, Małego Kacka, Karwin, Dąbrowy w siedzibie Rady Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10, SP nr 42

Sobota 23 kwietnia
godz. 10.00 – 17.00 – ogólnomiejski maraton pisania wniosków – Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98

Kontakt do organizatora:    Laboratorium Innowacji Społecznych   

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. 58 6982301, e-mail:  bo@gdynia.pl,