ministerstwo_sportu_i_turystyki_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 18 kwietnia 2016 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1763,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html/).

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań:

1) Projekt „Mały Mistrz” (wysokość środków: 1 511 200 zł),

2) Projekt „Junior Sport” (wysokość środków: 802 020 zł),

3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe (wysokość środków: 1 160 000 zł).

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do 18 kwietnia 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do 29 kwietnia 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Nie dokonano wyboru wnioskodawców w zakresie projektu „Mały Mistrz” dla województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, lubelskiego, śląskiego i opolskiego, natomiast w zakresie projektu „Junior Sport” dla województwa łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz śląskiego.

Za: NGO

; ;