Drzwi do Kariery 2

Centrum Riviera wraz z 2Pi Group oraz Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia zapraszają do udziału w programie stypendialnym „Drzwi do Kariery”. Zgłoszenia o przyznanie stypendium przyjmowane są do 18 kwietnia.

Program stypendialny „Drzwi do Kariery” to inicjatywa społeczno-edukacyjna, zwracająca uwagę na problem zagrożenia wykluczeniem społecznym. Skierowana jest do dzieci i młodzieży, które ze względu na trudną sytuację materialną, stan zdrowia, zaburzenia rozwoju lub sytuację rodzinną nie mają możliwości realizacji pasji oraz podążania za swoimi zainteresowaniami.

Program stanowi doskonałe uzupełnienie i jednocześnie rozwinięcie wieloletniego Programu Stypendialnego RC Gdańsk-Sopot-Gdynia. Dzięki zaangażowaniu Centrum Riviera, 2Pi Group i wielu firm partnerskich działanie to nie tylko zwiększa swój geograficzny zasięg, obejmując całe Pomorze ale, przede wszystkim pomaga zwiększyć zaangażowanie dodatkowych instytucji, podmiotów i samej młodzieży, która angażuje się w pomoc swoim rówieśnikom! To piękna idea, która dzięki wspólnej pracy spełnia się w rzeczywistości – komentuje Prezydent Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia, Antoni Wierciński.

Program to również narzędzie do zaszczepienia w dzieciach empatii i potrzeby pomagania innym. Część inicjatywy powiązana jest bowiem z uczniami szkół podstawowych, którzy z materiałów bazowych, jakimi są drzwi, stworzą dzieła artystyczne.

Pragniemy nie tylko uwrażliwić dzieci na potrzebę niesienia pomocy, ale także zachęcić do kreatywnego i niestandardowego myślenia. To co jest drzwiami, niekoniecznie musi nimi pozostać. To wyobraźnia ostatecznie nada kształt narzędziu i nada mu wyjątkowości – dodaje dyrektor Centrum Riviera, Marek Ciszewski.

Drzwi będą licytowane podczas finału w Centrum Riviera, 22 maja, a zgromadzone w ten sposób środki zasilą pulę stypendialną.

Zawalczyć o stypendium może każdy, kto spełnia wymagania zawarte w regulaminie. Informacje o programie wraz ze wzorem zgłoszenia znajdują się na stronie: www.drzwidokariery.centrumriviera.pl.

Drzwi do Kariery