Aleksandra Kondratowicz z Lęborka, Patryk Regliński z Gdyni i Filip Żukowski ze Słupska to laureaci tegorocznej, XI edycji Konkursu Wiedzy o Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Cała trójka zdobyła 48 na 50 możliwych punktów, dlatego odbyły się jeszcze dwie dogrywki – o pierwsze i następnie o drugie miejsce. Finał odbył się 8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

Konkurs obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim oraz wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw – mówi Jan Kleinszmidt, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach, I etap powiatowy przeprowadzony został do 31 marca 2016 roku. Udział w nim wzięło udział 413 uczniów z województwa pomorskiego.

Laureaci konkursu /Fot. Magdalena Ledwoń

Samorząd województwa pomorskiego ufundował nagrody pieniężne dla laureatów. Nagrody wręczyli: przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt oraz radni: Mirosław Batruch, Jerzy Barzowski i Piotr Karczewski. Uczniowie oraz opiekunowie nagrodzonych uczestników otrzymali odpowiednio 1500, 1000 i 500 zł.

  • I miejsce – Aleksandra Kondratowicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Lęborku, opiekun Karol Płotka
  • II miejsce – Patryk Regliński, X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, opiekun Małgorzata Hajduk-Kocieniewska
  • III miejsce – Filip Żukowski, V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, opiekun Katarzyna Góra

Za: pomorskie.eu

; ;