logoSpotkanie odbywa się cyklicznie – co roku w kwietniu (dla upamiętnienia rocznicy urodzin lekarza neurologa Jamesa Parkinsona). W tym roku odbędzie się dn. 11.04.2016 o godz. 16.00 w sali Morskiej w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym.

Adresatami prelekcji są osoby cierpiące na chorobę Parkinsona, na zespoły parkinsonowskie, ich Rodziny i Opiekunowie, a także specjaliści zajmujący się tą grupą pacjentów.

Podczas konferencji wykład wygłosi znany i uznany specjalista neurolog Profesor Jarosław Sławek z Poradni Chorób Układu Pozapiramidowego w Gdańsku, lek.med. Piotr Robowski, lek.med. Michał Schinwelski, mgr Marta Kalinowska, mgr Agnieszka Konkel oraz mgr Klaudia Kluj Kozłowska.

Tematyka prelekcji dotyczyć będzie kwestii związanych z upadkami, żywieniem, terapią mowy, problemami psychologicznymi, depresją oraz głęboką stymulacją mózgu.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z Siedzibą w Gdyni.

Udział oczywiście bezpłatny!

Więcej informacji na stronie interntowej www.park.org.pl. (email: parkinson-gdynia@o2.pl)