12888613_998166220274561_8469772416308288919_o

Gdyński Magiel Teatralny 2016 jest inicjatywą trójmiejskich zespołów skupiających osoby niepełnosprawne. Jego celem jest  poszerzenie gdyńskiej oferty w zakresie integracji środowiska osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną poprzez działania edukacyjne i społeczno-kulturalne.

W kwietniu 2015 na scenie Centrum Kultury w Gdyni odbyła się pierwsza edycja magla, będąca odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie twórczością sceniczną osób niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy jest teatr społeczny Biuro Rzeczy Osobistych, który od roku we współpracy z gdyńskim MOPS oraz Grupą IM+  realizuje proces uzawodowienia działań zespołu.

Trójmiejska Grupą IM+ animuje środowisko osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach sztuki, wykracza poza utarte schematy i przygotowuje społeczeństwo do wzajemnej akceptacji, otwartej postawy i współpracy.

Doświadczenie Teatru BRO pokazuje, że istnieje potrzeba tworzenia płaszczyzn, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym realizowanie swoich pasji na wysokim poziomie przy udziale specjalistów przy jednoczesnym zaangażowaniu młodzieży szkolnej, gdzie ważna rolę odgrywa edukacja nieformalna w zakresie działań teatralnych oraz samej niepełnosprawności, odmienności. Młodzież ma okazję do zapoznania się ze sztuką tworzoną przez osoby niepełnosprawne, a niepełnosprawni twórcy do prezentacji swojej działalności.

Tegoroczna II  edycja będzie miała  integracyjny charakter łączący uczestników wywodzących się z różnych środowisk. Do udziału zaproszone będą grupy teatralne z gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zespoły oceniane będą przez powołane jury Gdyńskiego Magla Teatralnego.  W pozakonkursowych pokazach swoje programy zaprezentują zespoły skupiające osoby niepełnosprawne.

Celem Magla jest również uwrażliwienie, kształtowanie estetyki, kultury słowa i ekspresji ruchu młodego uczestnika. Organizatorom szczególnie zależy na udziale  szkolnych integracyjnych zespołów teatralnych. Poprzez wspólną pracę i  zaangażowanie kształtowane są  postawy młodego człowieka.  Sztuka staje się narzędziem  pozwalającym  przekraczać utarte schematy i przygotowuje społeczeństwo do wzajemnej akceptacji, otwartej postawy

i współpracy.

Gdyński Magiel Teatralny 2016 odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2016 r.

Program:

18 kwietnia 2016 r. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema

– godz. 10.00  Rozpoczęcie Gdyńskiego Magla Teatralnego oraz przeglądy konkursowe

Uczestnicy konkursu to uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z uwzględnieniem klas integracyjnych, grupy teatralne osób niepełnosprawnych.

  1. SP 13 „ Pechowce”
  2. SP Nr 49 , ZSO Nr 6 w Gdyni „Samogłoska”
  3. Zespół Szkół nr 10, gimnazjum nr 15 „Poszukiwani”
  4. SP 28 Gdynia
  5. Gimnazjum nr 2 w Gdyni, „Druga B”
  6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni , „Podróż w nieznane”
  7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 „Koliberki”
  8. Warsztat Terapii Zajęciowej  „Cisza”
  9. Szkoła Podstawowa nr 34
  10. Szkoła Podstawowa Nr 26 w Gdyni , „Antrakcik”

O godz. 18.00    Pozakonkursowy pokaz spektaklu  „Moja Sprawa” Teatru Biuro Rzeczy Osobistych

19 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury, ul. Łowicka 51

– godz. 10.00 „Coś jest, czegoś nie ma” Teatr Ubogi Relacji

– godz. 11.00 „Pan H.” Teatr Kasablanka

– godz. 12.00 Ogłoszenie wyników konkursu i występ laureata.

– godz. 13.00 Koncert „Złota” – Remont Pomp

– godz. 13.30 Zakończenie Gdyńskiego Magla Teatralnego

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – SIN

Szkoła Podstawowa nr 13

Grupa Im plus

Rezerwacja zaproszeń na przegląd oraz spektakl „Moja sprawa”, email: e.bajerowska@mopsgdynia.pl; tel. 58 625 93 36

; ;