infobox_2

W Gdyni ruszają konsultacje społeczne mające na celu opracowanie zasad reklamowych dla miasta. Prowadzone badanie jest kolejnym etapem pracy nad tzw. uchwałą krajobrazową zainicjowaną w październiku 2015 roku. We wtorek 5 kwietnia zostanie udostępniona specjalnie przygotowana ankieta, która pozwoli określić preferencje estetyczne gdynian.

Badanie upodobań estetycznych w Gdyni będzie miało formę ankiety dostępnej na stronie internetowej gdynia.pl/ankietakrajobrazowa. Ankieta będzie aktywna od 5 do 18 kwietnia, a zakończy się warsztatami przewidzianymi na 28 kwietnia, w których będzie mógł wziąć udział każdy, kto zadeklaruje swój udział.– tłumaczy Jacek Piątek, Plastyk Miejski Gdyni.

Internetowa interaktywna ankieta została opracowana na trójwymiarowym modelu miasta. Innowacyjna forma przeprowadzenia badania ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby zainteresowanych. Idea ankiety przede wszystkim polega na tym, żeby zwizualizować zagadnienia, o których rozmawiamy. Ustawa krajobrazowa reguluje kwestie związane z wyglądem i estetyką tkanki miejskiej, więc trudno by było o nich mówić tylko czytając tekst, stąd zdecydowaliśmy się na takie wsparcie wizualne.– dodaje Martyna Regent ze StructView FRAME for City.

W czwartek 28 kwietnia w Gdynia InfoBox odbędzie się spotkanie warsztatowe interesariuszy, na którym zostaną zaprezentowane wstępne wynik przeprowadzonych badań. Uczestnicy reprezentujący zróżnicowane stanowiska i potrzeby wspólnie spróbują wypracować zasady reklamowe. Spotkanie poprowadzi Ewa Zielińska – prezeska Stowarzyszenia Kulturotwórczego Miastowa, mediatorka i moderatorka w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie przeprowadzania konsultacji społecznych z zakresu przestrzeni publicznej. Realizatorem badania jest firma StructView z PPNT Gdynia pracująca na autorskim narzędziu StructView FRAME for City – interaktywnej makiecie miasta do badań i konsultacji społecznych.

Ankiecie towarzyszyć będą spotkania poruszające problematykę przestrzeni publicznej. Jednym z nich jest wykład dr. Michała Parzuchowskiego z SWPS pt.Dlaczego pozwalamy na zaśmiecanie przestrzeni publicznej reklamami?, który odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 17.00.

Przypomnijmy, że wynikiem badania mają być przygotowane rekomendacje zapisów reklamowych do uchwały krajobrazowej.

Gdynia InfoBox
OBSERWATORIUM ZMIAN
ul. Świętojańska 30
81-372 Gdynia

Godziny otwarcia:
PN-PT 10.00-19.00
SOB 11.00-18.00
ND 11.00-16.00

Za: Gdynia InfoBox

; ;