POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:
„Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie  Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku
 

Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa jedynej jaka wpłynęła oferty i rekomendowanej do dofinansowania:

1. Oferta Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki – 92,5 pkt; kwota rekomendowana 180.000 zł

 Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4304/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2016 r.
 
1. Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 312535, na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku” – przyznana kwota dotacji 180.000 zł

Za: UM Gdynia