gdańsk_pomorskieeu_logo

Marszałek Województwa Pomorskiego informuję o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu w dniu 30 marca 2016 r. konsultacji społecznych, które potrwają do dnia 13 maja 2016 r.

Pliki do pobrania:

Za: pomorskie.eu