POL_Gdynia_COA.svg

Jeśli chcesz zgłosić wniosek do Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 powinieneś już zacząć się do tego przygotowywać. W piątek 1 kwietnia rozpoczyna się przyjmowanie projektów. Na te, które zostaną ocenione jako poprawne pod względem merytorycznym, gdynianie będą głosować między 12 a 25 września 2016.

Tegoroczna pula gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego to 5 203 543,65 zł, z czego 873 543,65 zł wynosi kwota niewykorzystana w roku 2015. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na projekty znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej (z wyłączeniem budynków), rekreacji, zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia. Na terenie szkół i przedszkoli mogą być realizowane wyłącznie projekty dotyczące estetyzacji otoczenia lub rekreacji.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który zbierze dla swojego projektu poparcie 25 mieszkańców zameldowanych w dzielnicy, której projekt dotyczy. Jeśli na etapie weryfikacji wniosku okaże się, że choć jeden podpis złożyła osoba z innej części miasta, zostanie on odrzucony i trzeba będzie ten głos uzupełnić.

Formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie www.bo.gdynia.pl. Wypełniając go warto zwrócić uwagę na dwie nowości. By dać projektodawcom lepsze możliwości zaprezentowania swojego pomysłu, wniosek zawiera skrótowy opis zgłaszanego projektu (do 300 znaków) uzupełniony o mapkę miejsca, w którym projekt miałby być realizowany. Nowością i dużym ułatwieniem jest również fakt, że w 2016 roku w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Rumi termin głosowania w budżetach obywatelskich jest taki sam (12 – 25.09.2016).

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, musi zostać złożony do 30 kwietnia w formie elektronicznej poprzez stronę www.bo.gdynia.pl, przesyłany drogą mailową na adres bo@gdynia.pl, osobiście lub pocztowo na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia z dopiskiem „Projekt Budżet Obywatelski”. Pomocy w wypełnianiu wniosków szukać można m.in. w siedzibie LIS oraz radach dzielnic.

Więcej informacji na stronie UM Gdynia