gdańsk_pomorskieeu_logo

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą 17 umów na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. Uroczystość odbędzie się dzisiaj 29 marca 2016 r., o godz. 13.00, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest największym programem finansowym w historii regionu.

Łączna wartość wszystkich 17 projektów wynosi 81 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 53 mln zł. Najwięcej z tej sumy – ponad 9,5 mln zł dofinansowania (13,6 mln zł to wartość całego projektu) otrzyma gmina miasta Krynica Morska na projekt pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy państwa w Krynicy Morskiej”.

Niewiele mniej, bo 7,7 mln zł (wartość całego projektu to ponad 11 mln zł) otrzyma gmina miasta Ustka. Pieniądze przeznaczone zostaną na ochronę, rewaloryzację i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego (budowa infrastruktury organizującej ruch turystyczny) oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Wśród beneficjentów jest również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na dwa projekty (Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza i Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza) otrzymał łącznie ponad 4 mln zł dofinansowania.

Zobacz:  Szczegółowe informacje dotyczące projektów

Za: pomorskie.eu

; ;