palac_prezydencki_4x3_fot_TKaczor_ngoplPrezydent Andrzej Duda podpisał 23 marca 2016 r. ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzień później została ona opublikowana i wchodzi w życie już 25 marca. Nowelizacja ważna jest dla organizacji pomagających Polakom za granicą.

Sejm przyjął nowelizację 16 marca. Był to projekt senacki, opisywany przez nas w wiadomości Senat poszerza pożytek i opiekuje się Polonią oraz wiadomości Senacka nowelizacja pożytku przyjęta przez Sejm i Senat.

Celem zmiany jest, jak przeczytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, „wprowadzenie wyraźnych normatywnych podstaw podejmowania przez Senat aktywności w wyżej omówionym zakresie – przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w system prawa”. Aktywność Senatu, o której tu mowa, to opieka nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju.

Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ponieważ tekst ustawy został właśnie opublikowany w Dzienniku Ustaw, wejście w życie nastąpi już 25 marca 2016 r.

Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/395

Informacja o podpisanej ustawie ze strony prezydent.pl.

Za: NGO