103537

VI edycja konkursu o Stypendia Polsko-Słowackie

Kochasz Słowację? Zgłoś się po stypendium!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej przedłuża nabór wniosków w konkursie o stypendia polsko-słowackie do 31 marca 2016.

Polscy maturzyści, studenci lub doktoranci zainteresowani Słowacją oraz Słowacy zainteresowani studiami związanymi z Polską mogą starać się o stypendia w ramach Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego.

Nabór wniosków prowadzi Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu, który we współpracy z Fundacją Edukacji Międzynarodowej od kilku lat organizuje konkursy o stypendia Polsko – Słowackiego Funduszu Stypendialnego. Stypendia polsko-słowackie wspierają uzdolnionych studentów zainteresowanych budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Słowakami.

Kandydaci w tegorocznej edycji mogą składać wnioski do 31 marca 2016 roku w siedzibie Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu. Regulamin i wniosek konkursowy można pobrać na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.fem.org.pl.

W ramach konkursu stypendialnego można starać się o stypendia naukowe lub artystyczne na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 lub na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017, w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie. O wysokości stypendium zadecyduje Komisja oceniająca wnioski. Dodatkowym warunkiem (wynikającym z Regulaminu) jest stałe zameldowanie kandydata ubiegającego się o stypendium na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego oraz studiowanie na 1, 2 lub 3 stopniu studiów wyższych na uczelni w Polsce.

Zapraszamy zainteresowanych!

 

Monika Śliwińska – Długosz,

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju programowego i PR, FEM,

tel. 71 782 26 27,

e-mail: sliwinska@fem.org.pl

Za: NGO