ngoPrzez najbliższy miesiąc organizacje pozarządowe z całej Polski mogą wnioskować o dofinansowanie programów stypendialnych dla wybitnie utalentowanych matematycznie uczniów i studentów w ramach trzeciej edycji programu „Mistrzowie matematyki” prowadzonego przez mFundację. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia 2016 r.

Od 2014 r. Fundacja mBanku przekazała organizacjom pozarządowym łącznie 750 tys. zł w ramach 15 programów stypendialnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Wsparła w ten sposób edukację 220 szczególnie uzdolnionych uczniów.

„Mistrzowie matematyki” to jedno z działań realizowanych przez nas w ramach strategii „M jak Matematyka”. Dzięki programowi szansę na rozwijanie swoich talentów otrzymują dzieci i młodzież z różnych środowisk, zainteresowane matematyką i osiągające ponadprzeciętne wyniki w nauce – mówi Iwona Ryniewicz, Prezes mFundacji.

Program jest skierowany do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej realizują programy stypendialne. „Mistrzowie matematyki” dają możliwość pozyskania środków na przeprowadzenie własnego programu stypendialnego ukierunkowanego na wsparcie dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów i młodych naukowców osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce matematyki.

Nabór wniosków trwa od 21 marca do 22 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia będą ocenianie między innymi pod kątem przejrzystości kryteriów i procedur, mierzalnych rezultatów programu stypendialnego oraz zakresu i rodzaju wsparcia oferowanego stypendystom. Regulamin „Mistrzów matematyki” oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie mFundacja.pl, w zakładce Stypendia: http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/stypendia.html.

Za: NGO

; ;