ikm_yellow_RGB_biale tlo [fusion_builder_container hundred_percent=

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali?

Jak słuchać ludzi, żeby do nas mówili?

 

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z podstawowych zasad komunikacji w Akademii Active Citizens.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecierealizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

Kolejne warsztaty noszą tytuł „TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH”

Odbędą się:

23-24 KWIETNIA 2016 (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota), 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

 Formularz należy odesłać do 10 KWIETNIA 2016 na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 12 kwietnia 2015.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Dlaczego porozumiewanie się pomiędzy ludźmi jest tak ważne?

Ciekawość innych ludzi jest nieodłącznym elementem ludzkiej natury, prowadzenie rozmowy to nasza codzienna aktywność.

Bez prowadzenia konwersacji trudno byłoby wyobrazić sobie życie społeczne. Psychologowie szacują, że na porozumiewanie się z innymi przeznaczamy (poza snem) 70% naszego czasu: 32% na mówienie, 42-57% na słuchanie (badania: Cooper, 1994 r).

Komunikację można określić jako proces przekazywania wiadomości, emocji, uczuć, postaw i przekonań, dokonujący się za pośrednictwem środków zarówno werbalnych, jak i pozawerbalnych, a zmierzający do wzajemnego zrozumienia
i oddziaływania. Komunikacja to proces dwukierunkowy – z jednej strony znajduje się nadawca, z drugiej odbiorca.

Znajomość procesu komunikacji może poprawić poziom wzajemnego rozumienia się ludzi oraz zmniejszyć liczbę konfliktów wynikających z zakłóceń w jej przebiegu.

Szkolenie z jednej strony ma być okazją do poznania i przećwiczenia uniwersalnych narzędzi konstruktywnego komunikowania się i zarządzania sytuacjami trudnymi w kontakcie z druga osobą, z drugiej okazją do przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu i stylowi komunikowania się z innymi.

Szkolenie ma dwa główne wątki. Pierwszy dotyczy podstaw – uniwersalnych narzędzi i technik, przy pomocy których komunikujemy się z innymi, a także najczęstszych barier utrudniających komunikację. Drugi wątek to trening stosowania tych narzędzi w sytuacjach zawodowych występujących w codziennej pracy uczestniczek/uczestników warsztatu.

Głównym celem warsztatów jest rozszerzenie kompetencji uczestniczek/uczestników w zakresie konstruktywnej komunikacji.

Konstrukcja szkolenia opiera się na wykorzystywaniu aktywnych metod pracy z grupą, które umożliwią uczestniczkom/uczestnikom uczenie się poprzez doświadczanie, przeżywanie, odkrywanie, nadawanie sensu i zrozumienie.

 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

  1. Narzędzia skutecznej komunikacji:

aktywne słuchanie (uszy von Thuna)

informacja zwrotna,

komunikacja niewerbalna.

  1. Perspektywa nadawcy – uwarunkowania osobowościowe sprzyjające/utrudniające komunikację (stany JA – koncepcja Analizy Transakcyjnej).
  1. Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się.
  1. Obiektywizm i subiektywizm w postrzeganiu rzeczywistości. Opinie i oceny. Bariery
    w komunikowaniu się.
  1. POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W SYTUACJACH TRUDNYCH
  2. Empatia jako źródło porozumienia i współpracy.
  3. Jak komunikować się bez przemocy?
  4. Dopasowanie stylu wypowiedzi do systemu poznawczego rozmówcy – język empatii w oparciu o model Komunikacji bez Przemocy wg M. Rosenberga.

Osoba prowadząca:

Izabela Podsiadło-Dacewicz jest trenerką, coachem, mediatorką, socjoterapeutką. Absolwentka WSPS w Warszawie, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Studium Coachingu i Studium Mediacji Akademii TROP, studiów podyplomowych z zakresu mediacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), studium Analizy Transakcyjnej, studium Terapii Systemowej. Ukończyła również Helsińską Szkołę Praw Człowieka oraz roczne kursy z zakresu superwizji i prowadzenia grup wsparcia. Jest współautorką publikacji dla nauczycieli i trenerów. Posiada rekomendacje II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od kilkunastu lat zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku biznesu, administracji publicznej i NGO.

Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, profilaktyki wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, budowania zespołów i współpracy w zespole, zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie) oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy.

Zajmuje się również superwizją pracy trenerskiej, doradztwem oraz coachingiem indywidualnym i coachingiem zespołu. Prowadzi mediacje i procesy facylitacji w organizacjach biznesowych i administracji publicznej.

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container] ; ;