MKiDN_logo

W związku z pojawiającymi się w mediach nieścisłymi informacjami na temat wyników naboru do Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa – „Czasopisma”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że w bieżącym roku dofinansowanie otrzyma przynajmniej 49 projektów (ostateczna liczba będzie znana po zakończeniu procedury odwołań).

W ramach naboru złożono 139 wniosków, w tym 130 poprawnych formalnie, które podlegały ocenie. Opiewały one na kwotę 9,36 mln zł. Na rok 2016 przyznano dotacje 25 czasopismom. Natomiast pozostałe 24 zadania, które są realizowane w tym roku, to dotacje wieloletnie, przyznane w latach 2014-2015 – 1,86 mln zł zostało rozdysponowane na 2-3-letnie dofinansowanie. Dlatego też w 2016 roku realny budżet do dyspozycji był znacząco mniejszy niż w roku ubiegłym (z sumy 3,5 mln zł – po odjęciu kwoty 1,86 mln przeznaczonej na finansowanie zadań wieloletnich, na rok bieżący pozostało 1,63 mln zł).

Ograniczone środki finansowe oraz duża liczba składanych wniosków sprawiają, że rokrocznie MKiDN nie może dofinansować wszystkich wartościowych tytułów. Obecnie Minister KiDN rozpatruje odwołania.

Za: MKiDN

; ;