20160314112352_0_LECHSTARTER_KV_1

 

LECHSTARTER

Program grantów pozytywnie zmieniających polskie miasta.

Wystartował program LECHSTARTER – akcja społeczna, mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu. Pomysły m.in. z obszaru estetyzacji i zazieleniania miast, tworzenia przestrzeni jednoczących mieszkańców oraz nowych technologii służących mieszkańcom można zgłaszać do 4 kwietnia na stronie www.urbanforms.org/lechstarter.

Wszyscy chcielibyśmy, żeby żyło się w nich lepiej, ładniej, wygodniej – po prostu fajniej. Dlatego Leszek Chmielewski przygotował aż 1 mln zł na projekty, które zmienią wygląd i usprawnią funkcjonowanie polskich miast. Zwycięzców poznamy w czerwcu. Organizatorem akcji jest marka Lech Premium.

Miasta to doskonałe miejsca do aktywnego, pełnego energii i różnorodności, wymagającego życia. Jednak zawsze mogłoby się w nich żyć lepiej – efektywniej, wygodniej, w sposób bardziej świadomy i zrównoważony. Dlatego powstał LECHSTARTER. Jest to program, który przypomina, że kreatywność, nietuzinkowość i otwarte umysły mieszkańców miast mogą być zapalnikiem do pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu.

W programie LECHSTARTER odwołujemy się do potencjału, jaki tkwi w społecznościach lokalnych. Każdy z nas jest żywo zainteresowany tym, aby w jego najbliższej okolicy było ładnie, żeby żyło się wygodnie. Pewnie wielu z nas ma pomysły na to, co można by w najbliższym otoczeniu zmienić. LECHSTARTER pozwala je zrealizować. Zależy nam na tym, aby mobilizować społeczności lokalne, ponieważ jesteśmy przekonani, że tak jak Leszek Chmielewski pozytywnie wpływa na poznanych ludzi, tak mieszkańcy naszych miast mogą wpływać na siebie nawzajem i motywować do działania – mówi Karolina Hasińska, przedstawiciel Lecha Premium, organizatora programu LECHSTARTER.

Jak działa LECHSTARTER?

W akcji LECHSTARTER na realizację projektów zostanie przeznaczonych aż milion złotych. Do zdobycia jest 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych każdy oraz 20 mikrograntów o wartości 25 tysięcy każdy.

Zgłaszanie projektów

Propozycje projektów może zgłaszać każda organizacja, fundacja, ruch miejski, wspólnota lub inny podmiot mający osobowość prawną. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.urbanforms.org/lechstarter.

Pomysły powinny dotyczyć jednego z czterech wskazanych obszarów tematycznych:

  • Zazielenianie – tworzenie obszarów zielonych w mieście
  • Zmieniamy na ładne – renowacja lub adaptacja nieatrakcyjnych czy zaniedbanych obiektów w mieście
  • Łączymy ludzi – tworzenie przestrzeni społecznych, miejsc spotkań społeczności
  • Promujemy technologie – rozwijanie nowoczesnych technologii służących podnoszeniu jakości życia w miastach

Dla wszystkich, którzy mają pomysł, ale nie są częścią organizacji pozarządowej, sformalizowanego ruchu miejskiego czy podmiotu prawnego w innej formie, została przewidziana możliwość poinformowania o programie tego typu podmiotów znajdujących się w najbliższej okolicy.

Na stronie w zakładce Szukaj Organizacji znajduje się link do największej w Polsce bazy organizacji pozarządowych. Wystarczy znaleźć organizację i przekonać ją do podjęcia się realizacji oraz zgłoszenia indywidualnego pomysłu. Aby ułatwić zmobilizowanie NGOs, na stronie znajduje się również zestaw materiałów promocyjnych informujących o akcji.Zgłoszenia można wysyłać do 4 kwietnia.

Weryfikacja i ocena zgłoszeń

W kolejnym etapie, po pomyślnym przejściu weryfikacji formalnej, zgłoszone projekty podlegają ocenie jury. Jego skład stanowi zespół ekspertów od funkcjonalności i estetyki miejskiej oraz nowych technologii. Są to: Teresa Latuszewska-Syrda (Fundacja Urban Forms), Grzegorz Marczak (Antyweb.pl), Grzegorz Młynarski (Kwiatki Bratki) oraz Filip Springer (reportażysta i fotograf). Jury, kierując się kryterium kreatywności, oryginalności, atrakcyjności, powszechnej dostępności oraz możliwie najszerszego zakresu oddziaływania i stopnia pożyteczności dla społeczności lokalnych, dokona oceny jakości zgłoszonych wniosków i zadecyduje o dopuszczeniu projektów spełniających te wymogi do etapu głosowania.

Teresa Latuszewska-Syrda, jurorka z obszaru łączenia ludzi w przestrzeni miejskiej: Przestrzeń miejska to nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka. To nie tylko budynki i ulice itp. To także ludzie, którzy tę przestrzeń wypełniają. Miasta tylko z pozoru nie należą do nikogo. Dlatego w ramach programu LECHSTARTER liczę na projekty, które przypomną, że miasta służą mieszkańcom. Czekam na pomysły wykorzystujące puste lokalizacje, zapomniane przestrzenie i brzydkie ściany czy chodniki. Warto takim miejscom dać drugie życie i pokazać, że mogą służyć mieszkańcom, być miejscem spotkań ze sztuką czy innymi ludźmi.

Do aktywnego włączenia mieszkańców w akcję i kreowanie pomysłów zachęca Filip Springer, juror programu LECHSTARTER z obszaru estetyzacji miast: Byłoby wspaniale, gdyby z akcji skorzystały przede wszystkim lokalne grupy mieszkańców zaangażowanych w przemianę okolicy, w której sami mieszkają. W Polsce ciągle zbyt mało jest takiego oddolnego, bezinteresownego zaangażowania w upiększanie miast i ułatwianie życia w nich. Takich projektów, za którymi stoją lokalne stowarzyszenia i miejscy aktywiści, oczekuję najbardziej.

Grzegorz Marczak (Antyweb.pl), juror z obszaru nowych technologii: Liczę na pojawienie się projektów związanych bezpośrednio z mieszkańcami miasta: na sprytne pomysły usprawniające życie mieszkańców, małe zmiany, które realnie mogą poprawić aspekty ich funkcjonowania w dużej aglomeracji. Projekty pozwalające poprawić poruszanie się po mieście, usprawnić przepływ informacji. Wyodrębnić kluczowe informacje, wiedzę i przedstawić je w sposób nie tylko zrozumiały, ale również prosty. Liczę na projekty integrujące, angażujące, dopingujące zaangażowanie społeczności. Czasem mała zmiana może wywołać naprawdę duże efekty.

Grzegorz Młynarski (Kwiatki Bratki), juror z obszaru zazieleniania przestrzeni miejskich: Od uczestników programu LECHSTARTER oczekuję przede wszystkim, aby proponowane rozwiązania powstały w dialogu z mieszkańcami. Na podstawie nawet małej diagnozy, która pokaże, że te zmiany zdecydowanie podniosą komfort i zdrowie mieszkańców, przyczynią się do zwiększenia bioróżnorodności i poprawy estetyki. Jednocześnie mogą być odpowiedzią na współczesne problemy: zanieczyszczenie powietrza, zbyt duże zużycie wody, szarej (niezielonej) przestrzeni, braku dostępu do ekologicznych upraw, zmniejszania się gatunków rzadkich ptaków lub owadów zapylających.

Głosowanie

27 kwietnia na stronie programu LECHSTARTER rozpocznie się ogólnopolskie internetowe głosowanie na najlepsze pomysły. Dużą rolę w tym, które propozycje zostaną zrealizowane, odegra zdolność lokalnych społeczności do mobilizowania się i zachęcania do głosowania na projekty z ich najbliższego otoczenia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu. Wtedy poznamy 25 zwycięskich projektów, które zostaną przez zgłaszające je podmioty wdrożone i pozytywnie zmienią miejską przestrzeń.

Infolinia dla osób zgłaszających projekt: 502 091 977

Pełny regulamin akcji LECHSTARTER na stronie projektu: www.urbanforms.org/lechstarter. Partnerem akcji jest Fundacja Urban Forms.

Za: NGO