logo

Szanowni Państwo,

W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi serdecznie zapraszam do udziału w badaniu ankietowym pt. Ocena funkcjonowania mechanizmu konsultacji społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, którego celem jest poznanie Państwa opinii na temat konsultacji społecznych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

 Ankieta będzie dostępna on-line do 25 marca br. pod linkiem  http://www.ebadania.pl/c326a68cac22e049

 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub emailowy ze mną lub z Panem Maciejem Kochanowskim email:

m.kochanowski@pomortskie.eu, Tel 58 32 68 734.

Z poważaniem,
Magdalena Witkowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 58 32 68 897 ; fax 58 32 68 563 www.rops.pomorskie.eu