logo-Gdynia-pozarządowa-kopia2

 

10 marca 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady.

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada wysłuchała wstępnego sprawozdania z pracy zespołu ds. ewaluacji Karty Oceny Oferty i zaopiniowała planowane kierunki zmian.
  2. Rada zaproponowała aby podjąć działania zmierzające do poprawy jakości kryteriów konkursowych, w szczególności poprzez wspólne opracowanie wraz z przedstawicielami wydziałów ogłaszających cykliczne otwarte konkursy ofert kryteriów konkursowych.
  3. Rada zaproponowała rozważenie wprowadzenia procedury umożliwiającej poprawianie błędów formalnych w ofertach składanych w otwartych konkursach ofert. Działania w tym celu ustalono rozpocząć od prawnej analizy dopuszczalności takiego rozwiązania.
  4. Rada zwróciła uwagę na rozważenie zmiany minimalnej liczby członków komisji oceniających na 6 osób, w szczególności w konkursach, w których liczba składanych ofert jest znaczna.
  5. Rada ustaliła termin kolejnego spotkania na 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 17:30

Za: UM Gdynia