Nowoczesne technologie pomogą w rewitalizacji dzielnicy Witomino-Radiostacja. Pod adresem www.gdynia.pl/ankietawitomino, do 30 marca 2016 roku dostępna jest ankieta internetowa, z dołączoną trójwymiarową mapą badanego obszaru. Za pomocą formularza, swoją opinię mogą wyrazić gdynianie – zwłaszcza mieszkańcy tej dzielnicy.

105697_file

Ankieta bazuje na trójwymiarowym modelu zachodniej części Witomina-Radiostacji. Zawarte w niej pytania dotyczą problemów i potrzeb przestrzennych mieszkańców i użytkowników tego obszaru – wyjaśnia Aleksandra Dylejko, rzecznik prasowy Laboratorium Innowacji Społecznych.Respondenci proszeni są o określenie sposobu spędzania w dzielnicy wolnego czasu, oznaczenie miejsca, które uważają za centrum tej części dzielnicy, ale też wskazanie, czego się tu obawiają, podanie miejsc, które wymagają interwencji, wymienienie funkcji których ich zdaniem na Witominie-Radiostacji brakuje oraz opisanie tego, co im się tu podoba – dodaje.

By udzielić odpowiedzi na pytania korzystając z modelu 3D, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejscu, które chcemy oznaczyć. Pojawi się menu, z którego użytkownik wybiera najbardziej właściwą jego zdaniem odpowiedź z listy zaproponowanych. Jest też możliwość dodania własnej i cofnięcia swojego wyboru klikając na ikonę śmietnika.

Dla lepszej orientacji, na trójwymiarowym planie zachodniej części Witomina-Radiostacji zaznaczono nazwy ulic, numery budynków, podano nazwy działających tu placówek. Ankietę można wypełnić na każdym komputerze z dostępem do internetu. Udzielenie odpowiedzi zajmuje kilka minut.

Po zakończeniu ankiety wszystkie odpowiedzi zostaną dokładnie przeanalizowane i będą brane pod uwagę przy opracowywaniu zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Badanie realizuje jednostka budżetowa miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynująca proces rewitalizacji.

Trójwymiarowy model został stworzony przez firmę StructView z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, która tworzy interaktywne makiety nieruchomości oraz miast.

Za: UM Gdynia