pozytek

Zachęcamy do zapoznania się z kartami ocen ofert złożonych w ramach konkursu FIO 2016. Na razie dostępne są karty ocen dotyczące ofert złożonych w Priorytecie 3, Priorytecie 4 i komponentach wyodrębnionych w ramach tych priorytetów. Karty ocen dotyczące ofert złożonych w Priorytecie 2 dostępne będą po opublikowaniu list rankingowych dla tego Priorytetu (w kwietniu).

Karty ocen dostępne są w Generatorze pod linkiem:

https://fio2.mpips.gov.pl/edycja7/ocenyoferty.php

Aby zapoznać się z kartami ocen należy wpisać kod wygenerowany podczas składania oferty. W razie zagubienia kodu należy skontaktować się z Departamentem Pożytku Publicznego pisząc na adres: pozytek@mrpips.gov.pl.

Za: pozytek.gov.pl

; ;