Rozpoczęła się rejestracja na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji Smart Metropolia. Piąta odsłona wydarzenia, która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności pod hasłem „Miasta Otwarte – Migracje, a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania”, potrwa od 7 do 8 marca. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Międzynarodowa Konferencja Miasta Otwarte to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk, przedstawiające proces migracji w metropoliach europejskich, w tym polskich, w kontekście pytania o korelację rozwoju ekonomicznego, wzrostu konkurencyjności i wzmocnienia demograficznego.

Niezmiernie się cieszę, że kongres „Smart Metropolia” odbywa się na właśnie tu, na Pomorzu. To spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania nowych, owocnych zarówno dla gości, jak i gospodarzy, kontaktów. Jestem przekonany, że „Smart Metropolia” pomoże podejmować nowe wyzwania, wdrażać kolejne innowacje i realizować coraz więcej inicjatyw służących mieszkańcom i usprawnianiu gospodarki na Pomorzu. – mówił marszałem województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, podczas 2 edycji wydarzenia, które z biegiem lat, wyrosło na jedną z ważniejszych pomorskich platform wmiany myśli i ideii.

SMART METROPOLIA

SMART METROPOLIA

W tym roku uczestnicy rozmawiać będą o migracjach, o tym, jak w polskich miastach budować procesy integracyjne korzystne dla obu stron, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym

Istotna częścią Smart Metropolii będą sesje plenarne i warsztaty, które opracowane zostały z myślą o samorządowcach, pracodawcach, społeczności akademickiej, ludziach kultury, organizacjach pozarządowych, a także samych imigrantach. Wśród poruszanych kwestii znajda się takie tematy jak: Kultura jako narzędzie integracji, Model integracji imigrantów czy Imigracja a rozwój gospodarczy. Do debaty zaproszeni zostali eksperci ds. migracji, kultury, samorządów i biznesu.

Imigracja jest powszechnym i nieuniknionym procesem, w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił dość dynamiczny wzrost liczby imigrantów przybywających do polskich miast i metropolii. Rozwój tego procesu w miastach wiąże się z wyzwaniami i obowiązkami dla społeczności lokalnych oraz podmiotów, zarówno publicznych, prywatnych, jak i społecznych – twierdzi Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, inicjator przedsięwzięcia. – Złożone potrzeby i problemy pojawiające się wraz z migrantami, wymagają zintegrowania i zaangażowania różnych dziedzin polityk i usług publicznych, od edukacji, poprzez ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, mieszkalnictwo, po kulturę czy sport.

Finałową częścią konferencji będzie debata na temat zarządzania migracjami i stwarzania warunków dla jak najpełniejszego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, którzy przeważają wśród przyjezdnych. W dobie wyzwań – demograficznych i ekonomicznych – przyczyniać się oni będą do rozwoju miast i wzmacniania międzynarodowego ich charakteru.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele rządu, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu ds. Uchodźców, a także samorządów, przedsiębiorców, eksperci z zagranicy oraz reprezentanci środowisk imigranckich, kulturalnych i edukacyjnych.

Konferencja odbędzie w Europejskim Centrum Solidarności. Jej organizatorami są: Urząd Miasta Gdańska, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje na stronie organizatora

Za: pomorskie.eu

; ;