witkac

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia organizacjom pozarządowym składania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w Gdyni Prezydent Miasta rozważa zakup dostępu do aplikacji Witkac.pl – internetowego generatora wniosków realizacji zadań publicznych. Generator umożliwia składanie zarówno ofert, jak i sprawozdań w wersji elektronicznej. Umożliwia to podmiotom składającym oferty wygodniejsze wypełnianie wzoru oferty oraz pozwala uniknąć pewnych często popełnianych błędów (np. rachunkowych lub polegających na niewypełnieniu jakiejś części oferty), zapewniając tym samym zmniejszenie liczby ofert odrzucanych ze względów formalnych.

Przed wdrożeniem systemu do wszystkich konkursów planowane jest testowe przeprowadzenie czterech otwartych konkursów ofert przy jego wykorzystaniu. Są to konkursy:

  • konkurs na organizację zajęć wychowawczych, planowany do ogłoszenia w maju/czerwcu br., realizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
  • konkurs na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, planowany do ogłoszenia w kwietniu br., realizowany przez Gdyńskie Centrum Sportu.
  • konkurs na działania kulturalne, planowany do ogłoszenia w marcu br., realizowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
  • konkurs na wsparcie osób z problemem DDA, planowany do ogłoszenia w maju br., realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z działaniem systemu na spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy Witkac, które odbędzie się w sali morskiej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni w dniu 7 marca br. o godzinie 16:00.

Do udziału zachęcamy rzede wszystkim przedstawicieli tych organizacji, które zainteresowane są złożeniem oferty w którymś z wymienionych wyżej konkursów. Wnioski na te konkursy nie będą składane w wersji papierowej, a właśnie przy wykorzystaniu internetowego generatora wniosków.

Więcej na stronie internetowej

; ;