MKiDN_logo

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w kolejnej części programów MKiDN: „Kultura dostępna”; „Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura; Czasopisma”; „Obserwatorium kultury”; „Dziedzictwo kulturowe: Ochrona zabytków, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycyjna, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”; „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej mnisterstwa: Wyniki konkursu.

Za: NGO

; ;