agrafka_agory

Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r.

W ramach dziesięciu edycji Programu do tej pory przyznano ponad 130 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę ponad miliona złotych. Główne cele Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Preferowane są organizacje mające siedzibę na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców. Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach Programu „Agrafka Agory” wynosi 6840,00 zł, a maksymalna – 13680,00 zł.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu „Agrafka Agory”, do pobrania na stronie www.filantropia.org.pl

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r. na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa

Oraz wersję elektroniczną na adres: e.dmochowska@filantropia.org.pl

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: 22 622 01 22 wew.16 Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony www.filantropia.org.pl

Za: NGO

; ;