48KRS: 000058457

Strona internetowa: www.galeonjudo.pl

e-mail: uks.galeon@wp.pl

ul. Morska 89-91,

81-222 Gdynia

Klub zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w szczególności mieszkańców Gdyni.  Duży nacisk kładziony jest na rozwój i promocję judo jako sportu dla wszystkich poprzez organizowanie róznych szkoleń.

– Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

– Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej poprzez organizowanie zawodów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

; ;