0000367409

www.rowerowagdynia.pl

kontakt@rowerowagdynia.pl

ul. Legionów 102b lok. 32
81-472 Gdynia

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2010 roku, obecnie zrzesza ponad 20 członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest uczynienie z Gdyni miasta przyjaznego rowerom i rowerzystom.

Ponadto Stowarzyszenie pragnie:

zainicjować grupę osób, które chcą mieć wpływ na rozwój sieci dróg rowerowych Gdyni

przyczynić się do powstania profesjonalnej infrastruktury rowerowej

współpracować z Miastem w ramach projektów dotyczących ruchu rowerowego w Gdyni

dyskutować nad przebiegiem gdyńskich dróg rowerowych

wskazywać źle wytyczone lub niewłaściwie zbudowane drogi rowerowe

wskazywać dobrze wytyczone lub właściwie zbudowane drogi rowerowe

promować najlepsze praktyki dotyczące ruchu rowerowego

Stowarzyszenie przygotowuje raporty opisujące stan istniejących ścieżek w Gdyni, opiniuje powstające projekty gdyńskich ścieżek rowerowych, a także rekomenduje władzom Gdyni rozwiązania korzystne dla rowerzystów. Część tych zadań Stowarzyszenie wykonuje aktywnie działając w Gdyńskiej Radzie Rowerowej.

Największym wydarzeniem, w którym Stowarzyszenie brało udział był Wielki Przejazd Rowerowy. W roku 2011 i 2012 Stowarzyszenie było współorganizatorem tego przejazdu, a także za jego sprawą zimą pojawiły się Mikołaje na Rowerach.