0000240329

lubicz.info

470915@wp.pl

ul. Zbigniewa Herberta 7 lok. 43
81-475 Gdynia

Działania Stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią). Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona zdrowia, nauka i kultura, działalność międzynarodowa, tożsamość, tradycja narodowa.