25KRS: 0000238997

Strona internetowa: www.porp-ostoja.pl

e-mail: porp.ostoja@gmail.com

ul. Stryjska 25,

81-506 Gdynia

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom jest organizacją pozarządową działającą non-profit, posiadającą osobowość prawną. Do działań statutowych stowarzyszenia należy: informowanie społeczeństwa i właścicieli zwierząt na temat profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, żywienia i pielęgnacji zwierząt; finansowanie leczenia i profilaktyki bezpańskich zwierząt; kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej dotyczącej gatunków zwierząt ginących. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w skali regionalnej – obszarem działalności jest terytorium województwa pomorskiego. Stowarzyszenie działa na płaszczyźnie pomocy zwierzętom wolno żyjącym, dzikim oraz w zakresie edukacji.