42KRS: 0000106033

Strona internetowa: www.pomost.pomorskie.pl

e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl

ul. Orłowska 70,

81-542 Gdynia

W kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców powstałoStowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom  „Pomost „. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD, pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych.

Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez:

  • prowadzenie wszechstronnej terapii dla dzieci z nadpobudliwością
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną dzieci z nadpobudliwością
  • dążenie do uzyskania przywilejów przez dzieci z nadpobudliwością
  • inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form terapii pomocy dzieciom
  • prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców organizowanie poradnictwa
  • reprezentowanie i obronę interesów rodziców oraz dzieci w relacji z instytucjami państwowymi
  • organizowanie szkoleń dla lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów
  • działalność informacyjną działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nadpobudliwości
  • pozyskanie środków finansowych współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką

 

; ;