17KRS: 0000040811

Strona internetowa: www.cisza.org.pl

e-mail: cisza_gdynia@wp.pl

ul. Morska 89,

81-222 Gdynia

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA” działa od 1997 roku, obejmuje wsparciem osoby narażone na wykluczenie społeczne (osoby niepełnosprawne, starsze, ofiary przemocy, alkoholików, ubogie, samotne matki). Stowarzyszenie prowadzi 2 kluby integracyjne: seniora na Morskiej 89 i Boisko 4., gdzie osoby w wieku 55+ mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem terapeutów, rzeźbiarza, muzyków, kucharza. Cyklicznie 1 x w tygodniu prowadzone są zajęcia z rekreacji ruchowej i relaksacji. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie, psychologa/ psychoterapeuty, prawnika, tłumacza języka migowego. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie tłumaczy na język migowy Przegląd Tygodnia w TVP Oddziale Gdańskim, program katolicki, programy dla osób niepełnosprawnych. „CISZA” jako jedyna organizacja w woj. pomorskim tłumaczy SPEKTAKLE W TEATRZE MUZYCZNYM dla osób niesłyszących. Stowarzyszenie przetłumaczyło dzieła Polskich Wieszczy narodowych, dzięki czemu niesłysząca młodzież mogła pokonać bariery komunikacyjne w kinie.

Prezes Stowarzyszenia Ewa Kopytyńska otrzymała medal Matki Teresy z Kalkuty za działalność charytatywną. Od 1998 roku do dnia dzisiejszego „CISZA” prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób niepełnosprawnych. W grudniu 2004 roku poszerzono działalność o Warsztat Terapii Zajęciowej dla 27 uczestników. W roku 2005 PFRON przyznał nagrodę Stowarzyszeniu za wszechstronną działalność na rzecz rehabilitacji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.