16KRS: 0000044542

Strona internetowa: www.hospicjum.gdynia.pl

e-mail: hospicjum.gdynia@wp.pl

ul. Dickmana 6,

81-109 Gdynia

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni od 28 lat niesie pomoc i otacza opieką swoich podopiecznych i ich rodziny. W ciągu ćwierć wieku ta gdyńska placówka rozszerzała swoją działalność pomagając odejść w spokoju, bez bólu i osamotnienia swoim podopiecznym. Podejmowane przez Stowarzyszenie wysiłki na rzecz pomocy osobom chorym przyczyniły się do poprawy losu wielu tysięcy osób. Na szczególne uznanie zasługuje nie tyle skala, co wszechstronność działań Hospicjum, postawa osób angażujących się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi poprzez Hospicja Stacjonarne dla dorosłych i dzieci, Hospicjum Domowe dla dorosłych i dzieci, Poradnię Opieki Paliatywnej i Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego oraz Ośrodek wolontariatu. Dzięki pracy i ofiarności wielu osób w 2013 roku została ukończona budowa pierwszego w regionie Domu Hospicyjnego dla Dzieci ,,Bursztynowa Przystań”. Marzeniem Stowarzyszenia było stworzenie nowoczesnej, a przede wszystkim niezwykle przyjaznej placówki, zarówno dla chorych podopiecznych, jak i ich rodziców i rodzeństwa. Ważne jest, aby to miejsce można było nazwać drugim domem, gdyż zwykle jest to ostatni dom dla cierpiących dzieci. Hospicjum powinno być przytulne i pełne ciepła, by dawało wszystkim odwiedzającym je tak ważne poczucie ukojenia. Od lipca 2014 opieką hospicjum domowego zostały objęte dzieci z województwa pomorskiego. W 2015 roku zmodernizowano dom hospicyjny dla dorosłych.