0000160923

www.inter-alia.pl

biuro@inter-alia.pl

ul. Abrahama 15
81-352 Gdynia

Stowarzyszenie jako główny cel stawia wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach powodujących szkody zarówno na zdrowiu jak i na mieniu, rozwijanie, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie przysługujących uprawnień, organizowanie pomocy prawnej i medycznej.

Prowadzone działania :

  • Organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej.
  • Publicystyka dotycząca problemów osób poszkodowanych.
  • Organizowanie współpracy z radiem celem podwyższenia świadomości prawnej poszkodowanych.
  • Organizowanie pomocy medycznej.
  • Organizowanie zbiórek odzieży i żywności oraz pomocy materialnej dla najbardziej poszkodowanych.