0000066650

www.ptmith.net.pl

e-mail: redakcja@ptmith.net.pl

ul. Grudzińskiego 4

81-125 Gdynia

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej z siedzibą w Gdyni od 2011 roku jest towarzystwem o statusie organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo to wspiera pracowników naukowych działających w obszarze medycyny i techniki hiperbarycznej oraz nauk pokrewnych. Przyznaje Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego oraz wydaje monografie i czasopismo naukowe indeksowane na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jedno z dwóch tego typu w Europie).