24KRS: 0000093655

Strona internetowa: www.psouugdynia.org.pl

e-mail: biuro@psouugdynia.org.pl

ul. Harcerska 4,

81-425 Gdynia

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stowarzyszenie oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno – pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr, który umożliwia niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz trening zawodowy przygotowujący do wejścia na otwarty rynek pracy. Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie realizuje hasło: „Otwórzmy przed nimi Zycie”.

; ;