0000118999

  www.lesnaszkolka.org

komenda@lesnaszkolka.org

ul. Górnicza 37 lok. 3
81-572 Gdynia

Głównym celem działalności jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych. Propagowanie służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, solidności, wierności swoim ideałom. Propagowanie ochrony przyrody oraz uczenia zaradności w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka. Umacnianie rodzin członków, współpracowników i sympatyków Kręgu.