0000111694

www.effetha.pl

effetha2007@wp.pl

ul. Warszawska 76
81-309 Gdynia

Misją Stowarzyszenia jest  niesienie wszechstronnej pomocy osobom  niesłyszącym, niedosłyszącym i ich rodzinom.

Prowadzone działania: 

– Poprawa warunków życia osób głuchoniemych.
– Prowadzenie rehabilitacji w zakresie logopedii.
– Organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, sportowych.
– Opieka duszpasterska.
– Pomoc osobom starszym

; ;