0000226141

dommarzen.org.pl

biuro@dommarzen.org.pl

ul. Buraczana 8 lok. 48
81-587 Gdynia

Misją Stowarzyszenia jest:

– Budowa domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu zabezpieczenia ich przyszłości.
– Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizacja społeczna oraz przygotowanie rodziny do usamodzielnienia się w przyszłości niepełnosprawnego dziecka lub podopiecznego.