21KRS: 0000101891

Strona internetowa:  www.gsfamilia.pl

e-mail: GSFAMILIA@INTERIA.PL

ul. Morska 89,

81-225 Gdynia

Gdyńskie Stowarzyszenie „ Familia” działa od 2002 roku i jest organizacją non – profit. Stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne: „Familia” na Grabówku oraz „Familia II” na Karwinach. Świetlice oferują dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapię pedagogiczną, psychologiczną, pomoc w odrabianiu lekcji, a także szereg zajęć popołudniowych: plastycznych, kulturalnych itp. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie organizuje dwa razy w roku – w okresie ferii zimowych i letnich – obozy wypoczynkowe na terenie Polski. „Familia” chce pokazać dzieciom, że wolny czas spędzać można aktywnie i pożytecznie. Środki uzyskane z 1% zostaną przeznaczone na codzienne funkcjonowanie świetlic oraz organizację wypoczynku letniego. Świetlice Familia oraz Familia II to takie trochę magiczne miejsca, w których obok tych zwykłych codziennych rzeczy dzieją się rzeczy niesamowite…