33KRS: 0000358021

Strona internetowa: www.fundacjazmiany.pl

e-mail: fundacjazmiany@wp.pl

ul. Ujejskiego 31/2,

81-426 Gdynia

W 2012 roku Fundacja zrealizowała powierzone przez Prezydenta Miasta Gdyni zadanie pod nazwą: Nie chowaj się w domu po „pięćdziesiątce”, które w rozszerzonej wersji było kontynuowane w 2013 roku. W ramach obu tych projektów organizowano dla seniorów z terenu Gdyni spotkania i wyjazdy integracyjne, prelekcje, a przede wszystkim wyjścia na spektakle teatralne i na przedstawienie operowe. Od października 2014 do września 2015 Fundacja zrealizowała projekt, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, za pośrednictwem Fundacji im. Stefana Batorego, pod nazwą „Baza podmiotów otoczenia niewidomych w Trójmieście”. Od 2015 ze środków FIO realizowany jest projekt Krótki Operacyjny Kurs Obsługi Niewidomego. Przykłady innych działań: W 2011 roku Fundacja zorganizowała dla swych podopiecznych (8 osób) weekendowy wyjazd w Bory Tucholskie. W roku 2012 zorganizowano trzy takie wyjazdy integracyjne, w których wzięło udział ogółem 12 osób. Dostosowano osobie niewidomej mieszkanie do jej potrzeb i możliwości, udzielano wsparcia niepełnosprawnym poprzez prowadzenie terapii psychologicznej, szkolenie podopiecznych w obsłudze specjalistycznego sprzętu komputerowego. Zajmuje się rehabilitacją medyczną niepełnosprawnych (masaże i gimnastyka usprawniająca), udziela im wsparcia merytorycznego w kontaktach z urzędami, bankami, służbą zdrowia itp., zapewnia wsparcie dwu asystentów osoby niepełnosprawnej w codziennych interakcjach ze społeczeństwem, prowadzi doradztwo w zakresie możliwości korzystania z rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. Prowadzi też akcję uświadamiania pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudniania niepełnosprawnych. W miarę pozyskanych (skromnych) środków finansowych stara się wspierać materialnie niepełnosprawnych w nagłych sytuacjach kryzysowych, wymagających szybkiej interwencji. W latach 2012 – 2013 przygotowywano z zebranych wśród sympatyków środków paczki świąteczne dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji (z niepełnosprawnymi dziećmi bądź osobami dorosłymi wymagającymi specjalnej troski). W 2014 roku zorganizowano wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny dla 4 podopiecznych, wyjście do teatru połączone z podwieczorkiem, 12 osób, weekend nad morzem połączony ze zwiedzaniem ZOO w Oliwie, dla dzieci niewidomych i słabowidzących z naszego Oddziału w Grudziądzu.